Didactisch

Universal Design for Learning

De inhoud van het kinderboek PSSST! werd op verschillende manieren toegankelijk gemaakt. Er zijn You tube filmpjes, er is een lessenpakket, er is een lied, er is een theatervertelling. Precies dat is ook het uitgangspunt voor ‘Universal Design for Learning’.

Op de website van www.kenniscentrumpotential.be wordt het als volgt omschreven:

In een universeel ontwerp maak je omgevingen toegankelijk voor iedereen. In een leeromgeving betekent dit dat je er van meet af aan rekening mee houdt dat leerlingen op tal van vlakken verschillen. Daarom reik je hen verschillende manieren aan om iets te leren. Dat vermindert de barrières die hun leerproces bemoeilijken. Het maakt ook minder specifieke aanpassingen achteraf nodig. Zo ontwerp je een leeromgeving die van voor af aan rekening houdt met mogelijke verschillen in waarom leerlingen leren, wat ze leren en hoe ze leren.

Ook in het lessenpakket vertrekken we vanuit hetzelfde principe. Zo is er een pleidooi om te praten over je problemen, maar even goed te zingen, te tekenen, animatiefilmpjes te maken, als dat een betere manier is om je uit te drukken.

Het lessenpakket dat ontwikkeld werd is gekoppeld aan de Vlaamse eindtermen en de Nederlandse kerndoelen van het lager onderwijs en de eerste graad secundair onderwijs. In het basisonderwijs is het vooral geschikt voor de derde graad (groep 7 en 8), maar het kan mits aanpassingen, ook in lagere leerjaren gebruikt worden.

Eindtermen en kerndoelen