Inspiratie

Websites

Er zijn weinig websites die zich toespitsen op lagere schoolkinderen en/ of kleuters. Ook heel wat van onderstaande links verwijzen naar sites die zich richten op jongeren. Toch kan erdoor grasduinen mogelijke inspiratie geven om ook aan de slag te gaan rond deze thematiek met jongere kinderen. Momenteel vind je hier nog voornamelijk Belgische sites. Nederlandse sites volgen weldra. 

www.Awel.be

Awel is een beetje zoals de vroegere kindertelefoon. Ze luisteren naar alle kinderen en jongeren met een vraag, een verhaal of een probleem.

www.WarmeWilliam.be

Op deze site vind je tips hoe jij een Warme William kan zijn. Een Warme William is iemand er echt is voor iemand in nood, die in hem gelooft en een luisterend oor biedt. Daarnaast vind je op de site ook verschillende Podcasts van bekende Vlamingen die vertellen hoe zij zich soms eens wat minder in hun vel voelden.

www.watwat.be

WAT WAT is een platform van meer dan 70 organisaties (zoals Awel, Sensoa, VDAB, Publiq, Child Focus, etc.) die jongeren willen informeren en toeleiden naar advies of hulp. Door de krachten te bundelen onder 1 merknaam is WAT WAT het referentiepunt voor jongeren met vragen. ​​​​​De Ambrassade coördineert WAT WAT in opdracht van de Vlaamse Overheid.

www.noknok.be

NokNok is een website die zich vooral richt op jongeren van 12 tot 16 jaar. Je vindt er tips, opdrachten en verhalen om je goed in je vel te voelen. Ook voor een dipje of tegenslag je er terecht.

www.tagmag.news/heavy-shit

TagMag is een site die zich richt op jongeren vanaf 16 jaar. Er staan heel wat leuke filmpjes en berichtjes over livestyle op, of gewoon om je te entertainen. In de rubriek Heavy Shit komen zwaardere onderwerpen aan bod. Vaak hebben ze te maken met mentaal welzijn.

www.TEJO.be

TEJO biedt in Vlaanderen laagdrempelige, therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, onmiddellijk, anoniem, en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis.

www.overkop.be

In een OverKop-huis kan je als jongere tot 25 jaar gewoon binnen en buiten lopen en allerlei leuke activiteiten doen. Het is een veilige plek waar je ook een luisterend oor vindt en beroep kan doen op professionele therapeutische hulp, zonder een label opgeplakt te krijgen.

SIGMA onderzoek naar mentaal welzijn

SIGMA is een grootschalig onderzoek naar het mentaal welbevinden en ontwikkeling van adolescenten in Vlaanderen. Het SIGMA-project helpt meer inzicht te krijgen in beschermende en risicofactoren in de omgeving van de jongeren, en daarnaast op de psychologische processen die belangrijk zijn voor de mentale weerbaarheid en kwetsbaarheid.

https://www.trimbos.nl/kennis/kopp-kvo

Het Trimbos instituut verzamelde heel wat materiaal voor KOPP kinderen, gaande van info, boeken tot animatiefilmpjes.

Tips voor leerkrachten

Te Gek!? Scholenaanbod

Te Gek!? is een organisatie die zich inzet om het taboe en stigma rond psychische problemen te doorbreken. Ze hebben een uitgebreid scholenaanbod met lezingen en vormingen.

Leerlingen met sombere gedachten? Geef ze perspectief

Via deze link vind je enkele tips van psychiater Sofie Crommen hoe je leerlingen met sombere gedachten in deze coronatijden wat meer perspectief kan bieden.

Dossier Zelfdoding in Klasse

Via deze link kom je op heel wat achtergrondinformatie en adviezen hoe je in je klas aan de slag gaat wanneer een van de kinderen of iemand in hun omgeving uit het leven is gestapt.

Er zijn heel wat boeken rond thema’s als gevoelens, mentaal welzijn. De boeken worden al wat schaarser als het gaat over wat zwaardere psychische problemen bij kinderen zelf of hun ouders. Belangrijk is om ook steeds voor ogen te houden welk ‘beeld’ er gegeven wordt van een psychisch probleem. Vertrekt dit vanuit het biopsychosociaal kader? Worden aandoeningen voorgesteld als chronisch? Hoe worden, bij boeken over KOPP kinderen de ouders met de aandoening voorgesteld? Boeken zijn erg bepalend voor onze visie op mentale problemen. Hier vind je enkele boeken die wij aanraden. In het forum kan je wellicht ook nog andere boekentips vinden. 

Een boek vol gevoelens en 1 goudvis – Marjan Gerarts & Deborah van der Schaaf

Een boek vol gevoelens en 1 goudvis is een speels boek dat aan de hand van kleine opdrachten kinderen uitdaagt om makkelijker over hun gevoelens te praten. Marjan Gerarts slaagt erin om zelfs zware emoties met de nodige luchtigheid te vertalen.

Het grote boek van mij – Marjan Gerarts & Julie Vangeel

Het grote boek van mij is een heerlijk boek geschreven door psychologe Marjan Gerarts. Het staat vol opdrachten en tips om jezelf, als kind, beter te leren kennen. Het is helder geschreven, met inspirerende laagdrempelige activiteiten die je thuis maar ook op school kan doen.

Als verdriet op bezoek komt - Eva Eland

Soms staat Verdriet onverwacht voor je deur. Als je het binnenlaat, ontdek je dat dit bezoek meer kan zijn dan je vermoedt. Een prentenboek dat in alle eenvoud verdriet erkent door het te personifiëren. De sobere tekeningen en korte sprekende zinnen zorgen ervoor dat het zware verdriet op een luchtige manier een plekje krijgt.

De boom met het oor - Annet Schaap

Annet Schaap schreef een ontroerend verhaal voor klein en groot, over opgroeien en het belang van een luisterend oor. Dat luisterend oor zou wel eens een boom kunnen zijn. Of zoals mijn zoon het zo mooi verwoordde: 'is de boom dan een beetje zoals Awel?'

Boeken

Filmpjes

We maakten zelf een aantal You tube filmpjes. In het Nederlandstalige gebied zijn informatieve filmpjes rond mentale problemen nog beperkt. We geven hier alvast sommige Engelse en enkele Nederlandstalige filmpjes mee.

We zoeken naarstig naar taal, naar methodieken om problemen bespreekbaar te maken, om kinderen in hun talenten te bekrachtigen. Hier vind je enkele interessante methodieken of intitiatieven. 

Kindertalentenfluisteraar

Een kindertalentenfluisteraar is iemand die het erg leuk vindt om talentgesprekken te voeren met kinderen. Zo’n gesprek zorgt ervoor dat kinderen hun eigen talenten onder woorden kunnen brengen zodat zij meer veerkracht en weerbaarheid ontwikkelen. Dat kinderen zich bewust worden dat talent niet gaat over het uitblinken in een bepaalde activiteit, maar dat het juist gaat over activiteiten die je leuk vindt, die je voldoening geven, en die maken dat de tijd vliegt. Dat kinderen hun eigen talenten onder woorden kunnen brengen aan de hand van o.a. het materiaal dat we hebben ontwikkeld om op zo’n manier bij te dragen tot een positief zelfbeeld, meer veerkracht en weerbaarheid. Deze methodiek werd ontwikkeld door Luk De Wulf en Els Pronk en is geworteld in de positieve psychologie van Barbara Fredrickson.

KOPP koffer: Met Kriebel op reis

Het familieplatform ontwikkelde een koffer vol nuttig materiaal en methodieken om je te kriebelen om met kinderen van ouders met psychische- of verslavingsproblemen (KOPP/KOAP) en/of ouders op pad te gaan. Het materiaal is logisch geordend per thema, uitgetest in de praktijk en heel concreet omschreven zodat iedereen – ook wie nog geen ervaring heeft in het werken met kinderen en/of ouders – ermee aan de slag kan.

Docu: Waarom bleef je niet voor mij?

In 'Waarom bleef je niet voor mij?' vertellen vier kinderen, die tijdens de basisschool een ouder verloren aan zelfmoord, over de reis die zij aflegden vanaf het moment dat zij het nieuws hoorden. De documentairemaakster, die hetzelfde meemaakte, stelt de vragen die niemand destijds aan haar durfde te stellen.

Andere